Nyheder fra ombudsmanden om børn

Nyheder 2017

2. januar 2017

Udlændingestyrelsen følger op på ombudsmandens anbefalinger til Børnecenter Hundstrup

12. januar 2017

Ombudsmanden undersøger forholdene for frihedsberøvede unge

4. april 2017

Lovgivningen sikrer ikke privatskoleelevers ret til at blive hørt

18. april 2017

Ombudsmanden går ind i Ry-sagen

16. maj 20107

Ulovligt tvangsmæssigt at vaske unges tøj

17. maj 2017

Psykisk syge børn og unge fastspændes jævnligt

16. juni 2017

Skoleledere får hjælp til at sikre elevers rettigheder

5. september 2017

Ombudsmanden rejser spørgsmål om behandling af 15-17-årige indsatte i kriminalforsorgen

Nyheder 2012

3. december 2012       

Ombudsmanden ser på adoptivbørns rettigheder

2. november 2012       

Indlæg: Ombudsmanden skal styrke børns rettigheder

1. november 2012       

Ombudsmandens Børnekontor åbner i dag

25. oktober 2012       

Børnekontorets hjemmeside i luften

12. oktober 2012       

Børnekontor satser på mobilen

1. oktober 2012       

Ombudsmandens Børnekontor åbner 1. november

21. juni 2012       

Chef for børnekontor udnævnt