Nyheder fra ombudsmanden om børn

Nyheder 2017

2. november 2017

Ombudsmanden rejser spørgsmål om retsgrundlaget for at tvangsanbringe asylbørn

5. september 2017

Ombudsmanden rejser spørgsmål om behandling af 15-17-årige indsatte i kriminalforsorgen

16. juni 2017

Skoleledere får hjælp til at sikre elevers rettigheder

17. maj 2017

Psykisk syge børn og unge fastspændes jævnligt

16. maj 20107

Ulovligt tvangsmæssigt at vaske unges tøj

18. april 2017

Ombudsmanden går ind i Ry-sagen

4. april 2017

Lovgivningen sikrer ikke privatskoleelevers ret til at blive hørt

12. januar 2017

Ombudsmanden undersøger forholdene for frihedsberøvede unge

2. januar 2017

Udlændingestyrelsen følger op på ombudsmandens anbefalinger til Børnecenter Hundstrup

Nyheder 2012

3. december 2012       

Ombudsmanden ser på adoptivbørns rettigheder

2. november 2012       

Indlæg: Ombudsmanden skal styrke børns rettigheder

1. november 2012       

Ombudsmandens Børnekontor åbner i dag

25. oktober 2012       

Børnekontorets hjemmeside i luften

12. oktober 2012       

Børnekontor satser på mobilen

1. oktober 2012       

Ombudsmandens Børnekontor åbner 1. november

21. juni 2012       

Chef for børnekontor udnævnt