Nyheder 2020

14. september 2020

Mangelfuld selvbetjeningsløsning i Familieretshuset

7. september 2020

Nye regler sikrer et klart retsgrundlag for at tvangsanbringe asylbørn

23. juni 2020

Fortsat problemer med undervisning af anbragte børn

10. marts 2020

Kommuner skal i mange tilfælde selv rette fejl over for forældre til børn med handicap

28. februar 2020

Ankestyrelsen har nedbragt sagsbehandlingstiden markant i underretningssager

23. januar 2020

Ombudsmandens Børnekontor har i 2020 fokus på forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod anbragte børn og unge med handicap

Nyheder 2019

25. oktober 2019

Lovgivning skal nu drøftes for at sikre privatskoleelevers ret til at blive hørt

9. oktober 2019

Børn bør partshøres i børnehøjde

1. juli 2019

Der er fokus på asylbørns tarv

26. marts 2019

Mindreårige indsatte har fået styrket deres rettigheder

25. marts 2019

Ombudsmanden fokuserer på anbragte mindre børn i 2019

20. marts 2019

Ny praksis for tabt arbejdsfortjeneste til selvstændigt erhvervsdrivende

23. januar 2019

Større klarhed over bæltefiksering af børn og unge i psykiatrien

8. januar 2019

Udrejsecenter Sjælsmark: Nye tal om børnenes opholdstid ændrer ikke ombudsmandens vurdering

Nyheder 2018

20. december 2018

Børn i Udrejsecenter Sjælsmark lever under svære forhold

6. december 2018

Ombudsmanden genoptager sagen om tilsynsbesøg i Udrejsecenter Sjælsmark

28. november

Ny status i sagen om ombudsmandens tilsynsbesøg på Udrejsecenter Sjælsmark

7. november 2018

Alvorlige fejl i sager om hjemgivelse af anbragte børn

26. oktober 2018 | Pressemeddelelse

Tilsynsbesøg på Udrejsecenter Sjælsmark – status for ombudsmandens undersøgelse

5. oktober 2018

Væsentlige fejl i Ry-sagen

4. oktober 2018

Anbringelsessteder uden intern skole må ikke undervise anbragte børn og unge

1. oktober 2018

Folkeskoler kan ikke kræve eller forvente, at elever medbringer egen pc

28. august

Forældre til børn med handicap kan have ret til større pensionsbidrag

5. juli 2018

15-årig dreng blev ulovligt overvåget af opholdssted og kommune

4. juli 2018

Ombudsmanden anbefaler tiltag for at styrke frihedsberøvede unges retssikkerhed

31. maj 2018

Ombudsmanden rejser sag om unge mindreåriges fællesskab med voksne i Kriminalforsorgens institutioner

30. maj 2018

Status i Ry-sagen

9. marts 2018

Ombudsmanden går ind i sag om at medbringe egen PC i folkeskolen

6. marts 2018

Ombudsmanden fokuserer på asylbørn

19. januar 2018 (Opdateret den 31. januar 2018)

Ombudsmanden stiller yderligere spørgsmål i Ry-sagen

18. januar 2018

Problemer med magtanvendelse i sikret døgninstitution på Fyn

17. januar 2018

Nye initiativer skal sikre handleplaner for anbragte børn

 

 

Nyheder 2012

3. december 2012       

Ombudsmanden ser på adoptivbørns rettigheder

2. november 2012       

Indlæg: Ombudsmanden skal styrke børns rettigheder

1. november 2012       

Ombudsmandens Børnekontor åbner i dag

25. oktober 2012       

Børnekontorets hjemmeside i luften

12. oktober 2012       

Børnekontor satser på mobilen

1. oktober 2012       

Ombudsmandens Børnekontor åbner 1. november

21. juni 2012       

Chef for børnekontor udnævnt