Sideindhold

Børnekontoret har fire hovedopgaver:

  • Vi tager imod klager og spørgsmål, der handler om børn. Klagerne og spørgsmålene kan komme fra børn eller voksne.
  • Vi starter selv sager. For eksempel hvis aviserne skriver noget, der tyder på, at en kommune ikke har fulgt lovene eller har behandlet et barn dårligt.
  • Vi besøger private og offentlige institutioner for børn.
  • Vi holder øje med, at de internationale regler om børn bliver overholdt. Det er bl.a. FN’s børnekonvention.