Sideindhold

Der har længe været snak om, at det kunne være en god ide med en slags børneombudsmand i Danmark. En, der kender til børns rettigheder og er god til at tage sig af klager fra børn.

Folketinget bestemte i sommeren 2012, at der skal være et børnekontor. Og at det skal være hos Folketingets Ombudsmand.

Ombudsmanden ved i forvejen meget om, hvordan myndighederne arbejder, og hvilke love og regler de skal følge.