Børnekontoret har 10 medarbejdere. Der er en områdechef, to souschefer, en specialkonsulent og fire fuldmægtige. De er alle jurister. Det vil sige, at de ved en masse om love og regler. Der er også en psykolog, som ved meget om børn og unge og deres problemer. Endelig er der to studentermedhjælpere.