Børnekontoret er både for børn og voksne. Som barn kan du klage over noget, du selv har oplevet. Som voksen kan du klage på vegne af et barn.

Du kan for eksempel klage til Børnekontoret, hvis du mener, at en offentlig myndighed ikke har fulgt reglerne, eller hvis en myndighed har givet dig en dårlig behandling. Du kan også klage over private institutioner for børn.

Børnekontoret tager ud og besøger steder, hvor børn bor, hvis de ikke bor hos deres forældre. Det kan for eksempel være plejefamilier og døgninstitutioner.

Børnekontoret har ikke lov til at blande sig i hvad som helst. Børnekontoret hører under Folketingets Ombudsmand, og det er loven om ombudsmanden, der bestemmer, hvilke klager ombudsmanden kan tage stilling til.

Det kan du klage over

Sådan klager du